Disclaimer

 

De getoonde impressies van de woningen, de zogeheten ‘artist impressions’ geven een impressie van de mogelijke inrichting. De afgebeelde keukens, badkamers en het meubilair behoren niet tot de standaarduitrusting van de woningen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wat wel tot de inrichting behoort staat aangegeven in de woningmap die u ontvangt wanneer u een bouwnummer toegewezen hebt gekregen.

Deze projectwebsite is met zorg samengesteld aan de hand van de op dit moment beschikbare gegevens. Wij maken echter een voorbehoud voor architectonische-, bouwtechnische- of constructief noodzakelijke wijzigingen aan het ontwerp, evenals wijzigingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van gemeente of nutsbedrijven.

Deze wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woningen en geven daarom geen reden tot verrekening of ontbinden van een toekomstige overeenkomst.

De groenvoorzieningen en de parkeerplaatsen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Deze projectwebsite maakt geen onderdeel uit van de contractstukken.

Mei 2018